A Fővárosi Gyakorló Óvoda Óvodatörténeti Múzeuma

Forrás: ismertető prospektus

Óvodatörténeti múzeumunk hivatása megőrizni kisdednevelésünk történetére vonatkozó emlékeit, dokumentumait, másrészt szemléltetően bemutatni az első államilag engedélyezett, állandó óvónői továbbképzés anyagát, amely Budapesten jött létre, és indult el az egész országra kiterjesztve, a Pedagógiai Szemináriummal egy épületben létesített óvodában. Az összegyűjtött dokumentumok három nagy részre osztva mutatják be az óvódák létrejöttétől szinte napjainkig a rendeleteket, nagyobb eseményeket, amelyek áttekintést nyújtanak és folyamatában végigkísérhetővé teszik óvodatörténetünket, különös tekintettel a továbbképzésre.

I. 1828-1899-es év végéig
- Óvodák, óvóképzés
- Egyesületek
- Pályázatok meghirdetése
- Évlapok, évkönyvek
- Szakkönyvek megírása
- Kiállítások, kongresszusok, ünnepélyek
- Az első óvodai törvény 1891
- Millennium 1896

II. 1900-1945
- A Pedagógiai szeminárium létrejötte
- A Gyakorló Óvoda megnyitása 1911. december 15.
- Az első állandó óvónői továbbképzés... 1913
- A gyakorló óvodában végzett munka.
- Stelly Gizella az óvoda első vezetőjének 
munkássága 1911-től 1944-ig
- Egyesületi élet
- A továbbképzést támogató intézmények: 
Lélektani labor Gyermektanulmányi Múzeum, Kiállítás Könyvtár
- Óvónőképzés és reformok
- A vidéki kollégák bevonása a továbbképzésbe.
- szemináriumok.
- Vidéki Körök létrehozása, munkásságuk

III. 1946-1985 illetve 1997-ig
- Új tanfolyamok bevezetése.
- Óvónőképzés
- 1953-as törvény
- FPI Pedagógus továbbképzés Ideológiai és Szakmai 
1966-1994-ig (tematika)
- Nyári egyetemek (tematika)
- testületi értekezletek (tematika)

Múzeumunk érdekességei:
- Bölcsődei dokumentumok (hagyatéki anyag, 80 tétel)
- Irodalom: életrajzok tanulmányok

- Könyvtár: évkönyvek, évlapok 1843-1858-ig, szakkönyvek, 
módszertanok, tankönyvek, mesekönyvek,
- Tartalomjegyzék 1828-1996-ig

- Albumok:
  Tanulmányi kirándulásokról, múzeumokról, óvodai 
életünkkel kapcsolatos eseményekről, gyermekrajzokról és még 
sok másról.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Nyitva tartás: kedden és csütörtökön 8-12 óráig. Tel.: 351-9905

Óvodatörténeti Múzeumunk anyagát összegyűjtötte, rendszerezte és az óvodánknak ajándékozta: dr. Lakatos Zoltánné, a Fővárosi Gyakorló Óvoda nyugalmazott óvodapedagógusa.