Móra Ferenc-díj

« Vissza a személyi hírek listájához

Dr. Moskovszky Éva Móra Ferenc-díjas

A Móra Ferenc-díj a hazai múzeumügy szolgálatában elért kiváló eredmények elismerése. Az alábbiakban részleteket közlünk a Kiss Áron Magyar Játék Társaságnak, valamint a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelynek a felterjesztéshez csatolt méltatásából.

"Dr. Moskovszky Éva a legjelentősebb és legegységesebb hazai magántulajdonú játékgyűjtemény tulajdonosa. Gyűjteménye az elmúlt évszázad folyamán családi keretek között jött létre és befolyásolta a nagyon szerény hazai játékgyűjtő tevékenységet, amely a magyar hivatalos múzeumügyben alig bírt jelentőséggel. Emellett játéktörténeti szakértővé képezte magát, és országos jelentőségű játék szakkönyvtár birtokosává is vált. Kapcsolatot épített ki a nagy európai játékmúzeumokkal, játékszervezetekkel, folyamatosan figyelemmel kísérte és kíséri azok működését, tanulmányait nemcsak itthon, hanem külföldi perodikákban is publikálta és publikálja.

Dr. Moskovszky Éva szervező tevékenységet fejtett ki az 1960-as évektől, amellyel a hazai múzeumokban dolgozó, a játékgyűjteményekhez hozzáférő muzeológusokat közös játékkiállítás megrendezésére fogta össze, amely 1968-ban Gyermeki Játékok címmel valósult meg a Magyar Nemzeti Múzeumban, vezetőjét is ő írta.

Dr. Moskovszky Éva folyamatosan bátorította és támogatta a múzeumok játékgyűjteményeinek muzeológusait, figyelemmel kísérve munkájukat. Mint az első számú és szinte egyetlen játékszakértőhöz, mindenki őhozzá fordult szaktanácsért, beleértve e sorok íróját. Rajta kívül nem is akadt más a múzeumi területen. Ugyancsak bizalommal rendszeresen fordulhattak hozzá muzeológusok tárgykölcsönzésért. A múzeumi játék kiállítások legszebb darabjai az ő gyűjteményéből kerültek ki.

1987-ben megalakult a Kiss Áron Magyar Játék Társaság, amelynek kezdetektől a legaktívabb tagjai között tarthatjuk számon, a vezetésében is szerepet vállalt. Az egyesületi tevékenység megnövelte lehetőségét az együttműködésre, a múzeumok játékmuzeológiai munkájának segítésére, a Társaság kiállításain is oroszlánrészt vállalt. Érdemeit a társaság 1996-ban Kiss Áron Díjjal ismerte el.

Dr. Moskovszky Éva egy személyben intézménye a hazai játékmuzeológiának. E szerepe különös jelentőséggel bírt azokban az évtizedekben, amikor a múzeumügy vezetése tudomást sem vett a múzeumi tevékenység eme, akkor szerénynek tűnő ágáról. Vezető szerepét minden, a témával foglalkozó muzeológus elismerte, segítőkészségét mindegyikük élvezte.

Napjainkban, amikor nyugati határaink szélesre tárultak, és sokan megismerhették a világ jelentős játékmúzeumait, hazánkban is egyre többen ismerik fel ennek jelentőségét nem csak a múzeumlátogató közönség kinevelésében, hanem egyáltalán a kreatív, örömmel tevékenykedő gyermekké, majd felnőtté nevelésben. Mégis dr. Moskovszky Éva által jött létre a második hazai játékmúzeum, amelyet pedig reményünk szerint előbb-utóbb továbbiak követnek a fővárosban és nagyobb városainkban.

A Móra Ferenc Díj a hazai múzeumügy szolgálatában szerzett érdemek elismertetésére szolgál. Ez a talán rendhagyónak tűnő javaslat a múzeumügy hivatalos szervezetén kívül szerzett múlhatatlan érdem elismerésére irányul, amelynek eredménye folyamatosan befolyásolta a hazai múzeumok működését, majd beépült a múzeumi szervezetbe, létrehozva benne Kelet-Közép-Európa legbecsesebb, nem egy európait túlszárnyaló értékű játékmúzeumát. Kérem, hogy ezt a civil érdemet, amely folyamatosan a köz szolgálatát is szem előtt tartotta, szíveskedjék elismerni a Díj Kuratóriuma pozitív döntésével."

Dr. Györgyi Erzsébet, a KÁMJT soros elnöke

Következő oldal

Forrás: a Forgó című újság 2001. augusztusi, 2. száma