Évforduló

« Vissza a személyi hírek listájához

Dr. Barsi Ernő

Dr. Barsi Ernő 85 éves

Dr. Barsi Ernő, a szó nemes értelmében vett TANÍTÓ, 2005. június 28 - án tölti be 85. életévét.

Országszerte sokan ismerik pedagógusi, előadói, kutatói és publikációs tevékenységét. Református teológiai, zeneakadémiai végzettségével és néprajzi doktorátusával a háta mögött máig megmaradt annak, aki mindig is volt: a magyar kultúra szerény, alázatos követének.

Tanítványa volt Kodály Zoltánnak, akit a mai napig példaképének tekint. Útmutatásait a ma már nyugdíjas tanítványai is követték, a fiatalok is követik, szerte az országban. Egész életútjára érvényes Kodály következő mondása:

"Nem faj a magyarság, hanem kultúra... morális alapja mindezekért való áldozatkészség. Ez a magyar kultúra pislákoló mécses, a mécsből azonban világító fáklya lehet. Még sokan élnek, akik nem tudnak róla. Nem ismerik, tehát nem is szerethetik. Elég volna az itt élők, eddig közömbösek tevékeny érdeklődése, hogy a mécses fáklyává lobogjon föl. Ezzel a magyarságnak olyan védőbástyája épülne, amin nem fognak az anyagi erők fegyverei."

Barsi Ernő egész életét, munkásságát annak szentelte, hogy ez a fáklya fellobbanjon. Akik tanítványai voltak, hallották többezer előadásának egyikét, olvasták számos néprajzi publikációjának valamelyikét, gazdag népdalgyűjtésének gyöngyszemeit éneklik országszerte, tovább viszik ezt a lángot.

Ez a láng - hál' Istennek -, ma is ifjonti hévvel és korát meghazudtoló szellemi frissességgel ég. Még ma is fel akarja lobbantani a pislákoló mécsest!

Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig meg is tehesse azt!

Egyénisége, szelleme, embersége előtt 2005. június 10-én 17 órakor tisztelgünk, a Magyar Művelődési Intézet (1011 Budapest, Corvin tér 8.) földszinti Stúdiójában, a Magyar Művelődési Társaság és az Országos Honismereti Szövetség szervezésében.

Ekkor kerül sor a Sós Ágnes által rendezett, félálom című, róla készült dokumentumfilm budapesti premierjére (fényképezte: Petróczy András, Sass Péter).

A bemutató mellett szeretnénk, ha minél többen köszönthetnénk mindannyiunk Ernő bácsiját olyan szeretettel, mint amilyet ő sugárzott egész életében felénk.

Ahogy hitvallásában megfogalmazta:
A szeretet sugározzon mindenüvé, mert szeretet nélkül nem lehet sem muzsikálni, se tanítani, se írni. Szeresse mindenki az övéit, saját népét és értékeit, hogy a másokét is szeretni tudja."