Névadónk

Kiss Áron

"Ki is volt az a Kiss Áron, aki az 'európai máz' helyett a nemzeti sajátosságok mellett tesz hitet? Lelkészi, ügyvédi képesítést szerzett, majd már huszonöt évesen, három évvel a kiegyezés után a Nagykőrösi Tanítóképző igazgatója lett. Később a Budai Paedagogium (jogutóda az ELTE Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Kara) tanáraként és igazgatójaként szorgalmazta, hogy a történelmi Magyarország népi játékait, legyenek azok szellemiek, mozgásosak vagy énekestáncosak, gyűjtsék össze.

Kiss Áron

Ezt tette a 48 megye bő kétszáz tanítója, lelkésze, amikből a kortárs írók, költők gyűjteményeit is felhasználva jelent meg 1891-ben a magyar néprajztudomány és neveléstörténet egyik legjelentősebb műve. Amit a Svájc, Ausztria, Olasz-, Német-, Csehország pedagógiai centrumait bejárt Kiss Áron rendszerezett, válogatott, egységesített és szerkesztett.

Gazdag anyaga mellett Közép-Európában is egyedülálló az, hogy a könyvben az énekek kottával együtt találhatók meg. Kodály és Bartók is külön elismeréssel szólt róla a harmincas években, s meg is jelentették a Magyar Népzene Tára című sorozat első köteteként."

Forrás: a Hegyvidék című újság, a XII. kerület lapja

A Kiss Áront ábrázoló plakett Szabó Gábor szobrászművész munkája.

Idézetek Kiss Árontól

Kiss Áron Porcsalmán született, részletes életrajza a Porcsalmai Általános Iskola honlapján olvasható.