Május 28!

Ünnepeljük meg Magyarországon (is) a Játék Világnapját!

A Játék Világnapjának története 1987 május 28-áig nyúlik vissza, amikor elhatározták az ITLA (International Toy Library Association = Játéktárak Nemzetközi Szövetsége) megalakulását a Játéktárak negyedik, nemzetközi konferenciáján Torontóban. A Szövetség 1990-ben alakult meg Torinoban, az ötödik kongresszuson. 1996-ban kezdeményezte a Szövetség elnöke a Játék Világnapját. Ezt mint az ITLA programját a 8. ITLA konferencián szavazták meg Tokióban, Japánban 1999-ben. 2000-ben két országban: Franciaországban és Koreában történtek események. Május 28.-a szövetségalapítás kezdeményezésének napjára emlékeztet. 2005-ben 22 ország és 5 egyéni résztvevője volt már a Játék Világnapnak. 2011-ben már 4 kontinensen ünnepelték.

Játéktárak játékszereket, felkészült munkatársakat, megfelelő helyszínt és lehetőséget nyújtanak a játszáshoz mindazok számára, akik hozzájuk fordulnak, nyelvre, származásra, korra, nemre, vallásra, esetleges hátrányra való tekintet nélkül. Céljuk: a játék értékének megünneplése, mivel a kodifikált gyermeki jogok közt ez a legelhanyagoltabb. A játék világnap nem annyira a megtervezett programok végrehajtása, sokkal inkább a generációk összekötése a játékban.

Az Egyesült Nemzetek naptárába azonban nem került be (eddig) a Játék Világnapja.

Társaságunk – a Kiss Áron Magyar Játék Társaság – majdnem ugyanakkor, két nap különbséggel alakult meg 1987 május 30-án, azzal a céllal, hogy összefogja a játékkal különböző szakterületeken hivatásszerűen foglalkozókat és a játékbarátokat. Célja a játékkultúra értékeinek felderítése, megőrzése, fejlesztése, terjesztése, a játék nélkülözhetetlenségének, értékének elismertetése, a gyermekek játékhoz való jogának érvényesítése. 15 éves Forgó c. lapjával, facebook oldalával, kiállítások, gyermekprogramok, kézműves játékkészítő foglalkozások , konferenciák, előadások rendezésével szolgálja céljait.

Társaságunk a harmadik éve jelenik meg és képviseli Magyarországot az idén 26 éves Spielmarkton Potsdamban, ezen a nagy nemzetközi játék tömegrendezvényen, amelyen a fiatalság – köztük különböző hátrányos csoportok – számára játékalkalom, valóságos játékvásár van, amelyet tudományos és tapasztalatokat bemutató konferencia kísér. Bekapcsolódott a Spielmarkt szervezői által indított nemzetközi ERASMUS+ projektbe, amely egy sor európai ország játék törekvéseit kívánja összehangolni.

Az idei felhívást a Spielmarkt Potsdam fő szervezőjétől, Thomas Lösche evangélikus lelkésztől kaptuk. Társaságunk részt kíván venni ebben a mozgalomban, lehetősége szerint terjeszti és propagálja, reméljük, hogy néhány év alatt népszerűvé válik a Gyermeknap közelében, de nem csak a gyermekek számára. Társaságunk hivatásának tartja a Játék Világnapja gondolatának elterjesztését, első, 2016 évi hazai megvalósulásának sikerre segítését Magyarországon.

Játsszunk hát valamennyien a Játék Világnapján, csatlakozzunk a jó kezdeményezéshez! Legyen ez valódi spontán játék, iskolai osztályok, sportkörök, gyermekcsoportok, baráti, családi körök, egy utcában lakók, egy játszótérre járók játéka! Legyen az társasjáték, szellemi, műveltségi játék, játék a szavakkal, mozgásos, versenyszerű játék, játékszerekkel való játék, hagyományos népi játék, vegyük igénybe a játszásra alkalmas helyeket, parkokat, tereket – ne csak a játszótereket! Ismerjék meg a gyerekek, fiatalok az idősek egykor játszott, kedvelt játékait, ne szégyelljék a nagyszülők megmutatni, megtanítani, amiben nekik valamikor kedvük telt!

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság emellett ezen a napon konferenciát rendez a kézműves játékkészítők munkásságáról a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, amelynek kísérőrendezvényeképpen az alkotók által létrehozott játékokkal játszhatnak fiatalok és öregek. Lehetőségéhez képest segítségét ajánlja hozzá forduló játszani kívánók játékának sikerre segítéséhez.

                 Dr. Györgyi Erzsébet Ph.D.
                 néprajzkutató
                 a Kiss Áron Magyar Játék Társaság elnöke


Új kiállítás:


  

Tisztelt Látogató!

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság a játék kedvelőit, a játékos embereket tömöríti. Névadója, Kiss Áron, a kiváló pedagógus (1845-1908), aki magas szintű szakmai tevékenysége mellett fontosnak találta a "Magyar Gyermekjátékgyüjtemény" anyagának összegyűjtését a hazai tanítóság által az ország minden részéről, és közreadását 1891-ben, visszajuttatva ezzel a hagyományos játékkincset a gyermektársadalomhoz.

A Társaság célkitűzése:


	

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság tevékenysége azon a meggyőződésen alapul, hogy a játék nem csak a kisgyermekek privilégiuma, hanem annak élénkítő, vidámító, fejlesztő ereje a gyermekkor és ifjúkor teljes folyamán nélkülözhetetlen a szocializáció, a tevékeny emberré nevelés folyamatában. És hogy a játékkal megszépített ifjúkor után az élet egyetlen szakaszában sem hiányozhat teljesen a játék, a játékosság. "A játék olyan drog, amelyet nem követ másnaposság" - Grastyán Endre, a nagy neurobiológus megállapítását ma különösen aktuálisnak gondoljuk.

Tagjaink az ország minden részéből vannak, számuk meghaladja az 500-at. Együttműködünk múzeumokkal művelődési intézményekkel kiállítások, előadások, konferenciák, játékbemutatók, vásárok megvalósításában. Negyedévenként megjelenő lapunk a FORGÓ, amelyben hírt adunk Társaságunk életéről és a játékkultúra eseményeiről.

Társaságunk klubfoglalkozásokat, előadásokat, ülésszakokat, tanfolyamokat, kiállításokat, pályázatokat, játékalkalmakat szervez, a hozzá fordulóknak szakmai tanácsot nyújt, lehetőségéhez képest együttműködő kapcsolatot szerez. 1987 óta sokban járult hozzá a hazai játékkultúra élénkítéséhez, gazdagításához, hagyományainak megőrzéséhez, társadalmi elismertségéhez. Tagjaink között pedagógusok, pszichológusok, muzeológusok, gyűjtők, játéktörténészek, játékalkotók, játékkereskedők, játékszakértők, közművelődési szakemberek működnek, akik az élet egyhangúvá válását játékos eszközökkel oldják.

Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap

Korábbi támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Civil Alapprogram, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, Önkormányzatok, Óbudai Múzeum.

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság szeretettel vár tagjai közé minden Játékbarátot!

Dr. Györgyi Erzsébet
            elnök

Adataink

Kiss Áron Magyar Játék Társaság
cím, levelezési cím: 1024 Budapest,
Buday László utca 7. II. 1/a
Klubhelyiségünk: 1118 Budapest
Orlay utca 2/b
Tel: 1/315-6193, 20/493-5412
Adószám: 19039224-1-41
Internet: http://www.kamjt.hu

Elnök:
dr. Györgyi Erzsébet
gyorgyie36@t-online.hu

Társelnökök:
Haider Edit
Léb Zsuzsanna


Titkár:
Kissné Sztraka Annamária,
tagdíj ügyekben:
amsztraka@gmail.com

Ellenőrző bizottság:
Budavári István
Harcsa Tiborné
Stéfely Zsuzsanna

Ön is lehet tag!

Az Alapszabály megismerése és a Belépési nyilatkozat kitöltése után tagunkká válhat.

Intézmények részére:
Belépési nyilatkozat - intézményi

A jelenlegi tagdíjak »»

Jelentések

A KAMJT Közhasznúsági jelentése 2012. évről

Regisztráció

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság 2009.06.16-tól kizárólag a http://www.kamjt.hu címen érhető el. Az eddigi "http://kamjt.fw.hu" és a "http://kamjt.freeweb.hu" megszűnt.

 
 

Próbálja ki a Firefoxot!