MEGHÍVÓ

A KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG
tisztelettel meghívja

„Egy hazában…”
népviseletes babák kiállításának megnyitójára

Zorkóczy Miklósné Lázi Éva,
a Népművészet Mestere
munkáiból – és fájdalmunkra -- emlékére

2015. április 11-én, szombaton 12 órára

a Társaság kiállító termébe: 1114 Bp. Orlay utca 2/b. 

A megjelenteket köszönti
dr. Györgyi Erzsébet
társasági elnök,

a kiállítást megnyitja
Keglovich Ferencné, a Magyar Bababarátok Egyesületének elnöke

Zorkóczy Éva – video felvételen -- közöttünk lesz,
alkotói hitvallását meghallgathatjuk, megtekinthetjük a róla készült felvételekr
ől. 

Kiállításunkkal egyúttal Zorkóczy Éva alkotásainak –
mintegy 75 néprajzi hitelesség
ű hazai népviseletes babának –
állandó kiállításon bemutatásához keressük a lehet
őséget.

 

Zorkóczy Miklósné Lázi Éva

1939-2015

népi iparművész, majd mesterremek díjas, végül népművészet mestere címmel kitüntetett alkotó. Közel száz 50 cm-es babán mutatja be a hazai népviseleteket, magyar mellett német, délszláv, szlovák, román, cigány női és férfi öltözeteket. A textilbabákat is maga készítette, kialakításukban törekedett az egyes vidékek antropológiai sajátosságainak ábrázolására is. A viseleteket néprajzkutatókkal konzultálva, a néprajzi szakirodalom és gyűjtemények forrásként felhasználásával, vidéki kutatások nyomán készítette el különleges gondossággal és hűséggel, köztük sok olyat, amely teljes öltözetként életnagyságban egyetlen múzeumban sem látható. Saját alkotású gyűjteményét országszerte bemutatta kiállításokon múzeumokban, művelődési házakban, kiállítótermekben. Művészeti tapasztalatait megosztotta a Kiss Áron Magyar Játék Társaság "Róza baba" alkotói körében, amelyben népi iparművész ranghoz segítette több tanítványát.

"A magyar népviselet igen árnyaltan, gyengéd jelzésekkel vezet át az életen a leányságtól az öregségig. Az úgynevezett állapotjelzők pontosan meghatározzák a kort, családi állapotot, vagyoni, vallási hovatartozást." "Tevékenységem legértékesebb része, hogy képes vagyok "babásítani" a viseleteket, ami azt jelenti, hogy arányosan kicsinyítve kell mindent elkészíteni." Így jellemezte saját munkásságát az élete 75. évében január elsején elhunyt Alkotó. Társaságunk kiállító termecskéjében ez a kiállítás volt az első 2012-ben, akkor öt hónapig gyönyörködtette látogatóit. Jelen kiállítással -- amelynek bemutatásával egyúttal keressük azt az intézményt, amelyben méltó állandó helye lenne a babáknak -- adjuk meg a tiszteletet életműve előtt. 

   +  +  +

 Gyermeksarok 

Kiállítótermünkben a gyermekeket játszó sarok: babaszoba, babakonyha, textilbabák, maci, megpakolható teherautó is várja!


 

Felhívás

Társaságunk megtisztelő felkérést kapott. Tagjaink közül többen vettek eddig is részt a Magyar Kézműves Alapítvány pályázatain. Idén a szervezésben, előkészítésben együttműködésre kaptunk felkérést és játékszerek, játékok a javasolt téma. A híradást ajánlom játékalkotó tagjaink, barátaink szíves figyelmébe!

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Kézművességért Alapítvány 2015 július-augusztusában ismét a Belváros egyik legszebb neo-barokk épületében, a Duna Palotában mutatja be nyári országos kiállítását.
A kiállításon való részvételre A Magyar Kézművességért Alapítvány az IPOSZ-szal, a BKIK Kézműipari Tagozatával és a Kiss Áron Magyar Játék Társasággal együttműködve

MAGYAR KÉZMŰVESSÉG – 2015
és
KÉZMŰVESSÉG A JÁTÉKVILÁGBAN, AVAGY JÁTÉKOS KÉZMŰVESSÉG
címmel kettős, nyílt pályázatot hirdet tárgyalkotók számára.

A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók – tárgyalkotó népművészek, kézműves iparművészek; egyéni jelentkezők és alkotóközösségek – maximum 3 olyan alkotással vehetnek részt, amelyek természetes alapanyagokból, kézműves technikával készültek. (A funkcionálisan összetartozó tárgy-együttes, készlet, garnitúra 1 alkotásnak számít, de a rendezők fenntartják a jogot, hogy a kiállítás arányai érdekében egy sok darabból álló készlet nem teljes terjedelemben kerül kiállításra.)

Regisztrációs határidő: 2015. június 7.
Az erre szolgáló internetes felület elérhető honlapunkon. Az internettel nem rendelkezőktől telefonos bejelentkezést kérünk.

Nevezési határidő(a nevezési lap beküldésére és a nevezési díj befizetésére): 2015. június 10.

 • Nevezési lap megküldése
  A honlapunkról letölthető kitöltött nevezési lapot e-mailen: Word-formátumban, az amka@chello.hu címre kérjük megküldeni. Képformátumban (jpg, bmp, nem szerkeszthető pdf, stb.) elektronikusan küldött nevezési lapot nem tudunk elfogadni. Amennyiben ez elektronikus formában nem megoldható, postán (az Alapítvány címére) vagy személyesen kérjük a nevezési határidőig eljuttatni.

 • Nevezési díj befizetése
  A nevezési díjat ugyancsak a nevezési határidőig kérjük az Alapítvány OTP-nél vezetett 11705008-20436209 sz. számlájára (lehetőleg OTP-fiókban) befizetni vagy átutalni. Az Alapítvány földrajzi címe helyett minden esetben ezt a számlaszámot kell feltüntetni. Számlát kizárólag a befizető nevére állíthatunk ki.

 • Nevezési díj:
  egyéni jelentkezőnek:                                                                             4.500 Ft
  az Alapítvány támogatóinak, a BKIK és a KMJT (tagdíjfizető tagjainak:       3.500 Ft
  alkotóközösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):                           6.500 Ft

Az anyaggyűjtés időpontja: 2015. június 16-17-18. 10-16 óra között. Figyelem! – A Zrínyi utca sétálóutca, behajtani szállítás céljából délelőtt 10 óráig lehet, ezért kizárólag a nagyméretű vagy nehéz alkotásokat 9-10 óra között várjuk.
Az anyaggyűjtés helyszíne:
a Duna Palota (Budapest, V. ker., Zrínyi utca 5.)

A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra! Válogatásukat erre az alkalomra felkért szakértőkből: néprajzkutatókból, iparművészekből, művészettörténészekből álló zsűri végzi. A zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni.

Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerülő pályázók az ünnepélyes megnyitó során oklevelet kapnak, a zsűri által kiemelt alkotók ezen túlmenőn különböző díjakat, elismeréseket vehetnek át.
A hivatalos ünnepélyes megnyitó és eredményhirdetés tervezett időpontja:
2015. július 21.
A kiállítást a nagyközönség a Duna Palota Klementina és Falk Miksa termeiben 2015. július 3. és augusztus 28. között tekintheti meg.
A kiállításra került alkotások visszaadásának időpontja:
2015. augusztus 29-30. (9)10-16 óra között.

Ezúttal is tervezzük, hogy a megnyitóra elkészítjük a kiállítás anyagát színes fotókon bemutató háromnyelvű albumot, amelyben a kiállításra bekerült minden alkotó 1-1 munkája szerepelni fog!

A részletes információk az Alapítvány honlapjára (www.amka.hu) és Facebook oldalára folyamatosan feltöltésre kerülnek,
ill. Gergely Imrétő kaphatóak.
Levélcím: Gergely Imre, IPOSZ, AMKA, 1087 Bp., Luther u. 4-6. T.: 354-3146, 30/394-6010; e-mail: amka@chello.hu

 

 

 

Tisztelt Látogató!

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság a játék kedvelőit, a játékos embereket tömöríti. Névadója, Kiss Áron, a kiváló pedagógus (1845-1908), aki magas szintű szakmai tevékenysége mellett fontosnak találta a "Magyar Gyermekjátékgyüjtemény" anyagának összegyűjtését a hazai tanítóság által az ország minden részéről, és közreadását 1891-ben, visszajuttatva ezzel a hagyományos játékkincset a gyermektársadalomhoz.

A Társaság célkitűzése:


A Kiss Áron Magyar Játék Társaság tevékenysége azon a meggyőződésen alapul, hogy a játék nem csak a kisgyermekek privilégiuma, hanem annak élénkítő, vidámító, fejlesztő ereje a gyermekkor és ifjúkor teljes folyamán nélkülözhetetlen a szocializáció, a tevékeny emberré nevelés folyamatában. És hogy a játékkal megszépített ifjúkor után az élet egyetlen szakaszában sem hiányozhat teljesen a játék, a játékosság. "A játék olyan drog, amelyet nem követ másnaposság" - Grastyán Endre, a nagy neurobiológus megállapítását ma különösen aktuálisnak gondoljuk.

Tagjaink az ország minden részéből vannak, számuk meghaladja az 500-at. Együttműködünk múzeumokkal művelődési intézményekkel kiállítások, előadások, konferenciák, játékbemutatók, vásárok megvalósításában. Negyedévenként megjelenő lapunk a FORGÓ, amelyben hírt adunk Társaságunk életéről és a játékkultúra eseményeiről.

Társaságunk klubfoglalkozásokat, előadásokat, ülésszakokat, tanfolyamokat, kiállításokat, pályázatokat, játékalkalmakat szervez, a hozzá fordulóknak szakmai tanácsot nyújt, lehetőségéhez képest együttműködő kapcsolatot szerez. 1987 óta sokban járult hozzá a hazai játékkultúra élénkítéséhez, gazdagításához, hagyományainak megőrzéséhez, társadalmi elismertségéhez. Tagjaink között pedagógusok, pszichológusok, muzeológusok, gyűjtők, játéktörténészek, játékalkotók, játékkereskedők, játékszakértők, közművelődési szakemberek működnek, akik az élet egyhangúvá válását játékos eszközökkel oldják.

Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap

Korábbi támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Civil Alapprogram, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, Önkormányzatok, Óbudai Múzeum.

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság szeretettel vár tagjai közé minden Játékbarátot!

Dr. Györgyi Erzsébet
            elnök

Adataink

Kiss Áron Magyar Játék Társaság
cím, levelezési cím: 1024 Budapest,
Buday László utca 7. II. 1/a
Klubhelyiségünk: 1118 Budapest
Orlay utca 2/b
Tel: 1/315-6193, 20/493-5412
Adószám: 19039224-1-41
Internet: http://www.kamjt.hu

Elnök:
dr. Györgyi Erzsébet
gyorgyie36@t-online.hu

Társelnökök:
Haider Edit
Léb Zsuzsanna


Titkár:
Kissné Sztraka Annamária,
tagdíj ügyekben:
amsztraka@gmail.com

Ellenőrző bizottság:
Budavári István
Harcsa Tiborné
Stéfely Zsuzsanna

Ön is lehet tag!

Az Alapszabály megismerése és a Belépési nyilatkozat kitöltése után tagunkká válhat.

Intézmények részére:
Belépési nyilatkozat - intézményi

A jelenlegi tagdíjak »»

Jelentések

A KAMJT Közhasznúsági jelentése 2012. évről

Regisztráció

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság 2009.06.16-tól kizárólag a http://www.kamjt.hu címen érhető el. Az eddigi "http://kamjt.fw.hu" és a "http://kamjt.freeweb.hu" megszűnt.

 
 

Próbálja ki a Firefoxot!